Hosting

Pojmem „hosting“ je míněno umístění webové aplikace. Každá stránka na internetu je umístěna na nějakém serveru v prostředí tomu určenému. Jde většinou o počítačové místnosti, které jsou zabezpečené. Zabezpečení je jak proti výpadku elektrické energie, proti vloupání, tak proti požáru, aj.

Tyto hostingová místa jsou zajištěna tím nejvyšším přístupem k internetu. Proto rychlost připojení jednotlivých serverů je zaručena v od 1Gbps.

SEO frendly adresy

Tento pojem vyjadřuje, jak má vypadat internetová adresa. Internetová adresa musí být v jistém smyslu srozumitelná i pro člověka. Vyjadřuje, co se na dané stránce nachází a to jak logicky, tak tematicky. Například adresa www.compactis.cz?item=4512 je špatně. Nikdo z této adresy nedokáže vyčíst, co se na dané stránce nachází.  A to jak člověk, tak internetový vyhledávač. Ten se totiž snaží najít po celosvětové síti adresy, které někam směřují a pokud mají nějaký význam, tak je dokáže přiřadit do svých seznamů do správné sekce. Takže adresa www.compactis.cz/kontakty.html je správně, protože každý pochopí, co se na stránce má vyskytovat.

ASP.NET

Jde o technologii, která je postavena na Microsoft světě. Jde o bohatý a bezpečný způsob psaní internetových stránek. Základem je tzv. Framework. Který má několik verzí a stále se rozšiřuje.