Služby

Služby

Firma Compactis Vám nabízí konkrétní řešení a služby z oblasti vývoje software a zpracování dat pod operačními systémy Microsoft Windows. Vytváříme desktopové (Windows) i Web aplikace a to především s použitím nejmodernějších technologií platformy Microsoft. NET a datového úložiště Microsoft SQL Server.

Nabízím:

  • Programátory
  • Analytiky
  • Grafiky
  • Administrativu

Informační, evidenční, ekonomické systémy na klíč, SMS brány, zakázkový vývoj

Vyvineme pro Vás jakýkoliv specifický informační systém (ekonomický, správa dokumentací, evidence, datové pumpy, SMS brány aj.)

Desktopové aplikace (WinForm, WPF, aj.)

Při vývoji desktopových aplikací používáme praxí prověřenou metodiku, která nám umožňuje zajistit dosažení kvality software ve stanoveném termínu a dohodnuté ceně. Nabízíme Vám své dlouholeté praktické zkušenosti a jsme připraveni realizovat Vaše náročné projekty pro desktopové aplikace. Od jednouživatelských až po komplexní aplikace pro více uživatelů v prostředí firemní sítě. Samostatně spustitelné aplikace, jejichž specifické požadavky není možno uspokojit hotovým univerzálním software řešením nebo systémem. Software vyvinutý přímo na míru bývá pro firmu výhodnější především v tom, že přesně odpovídá konkrétním požadavkům a není nutné mu přizpůsobovat stávající fungující procesy. WinForm může obsahovat spoustu potřebných oken, hlášení, validačních kontrol, komunikaci s jinou aplikací, která může fungovat na zcela odlišné platformě, než je Windows. Toho docílíme pomocí webových služeb .

Datové schránky

Software pro zpracování zpráv z a do Datové schránky. Automaticky stahuje doručené zprávy a umožňuje jejich zobrazení příjemcem přímo v klientské aplikaci. Hlavním přínosem je automatické rozdělování zpráv přímo jednotlivým příjemcům např. podle odesílatele (odesílající datové schránky). Odpadá nutnost neustálé kontroly obsahu datové schránky. Aplikace vhodná pro větší firmy a sdružení fyzických osob (např. pro advokátní kanceláře aj.).